همکاری با شرکت های فعال در زمینه فضای سبز

شرکت نیکاگل  آمادگی عقد قرارداد با شرکت های فعال در زمینه فضای سبز را جهت تامین انواع گل و گیاه مورد نیاز با قیمتی مناسب دارد.