نگهداری گیاهان در آپارتمان( درجه حرارت)
نگهداری گیاهان در آپارتمان( درجه حرارت)

انواع گیاهان گلخانه های معتدل را باید در اتاق هایی که حرارت متوسط آنها بین 15-13 درجه سانتیگراد است قرار داد زیرا چنین حرارتی برای شکوفا ساختن گل های (سیکلامن) و داودی های گلخانه ای و نیز (گلوکسینیا) ها کاملا مناسب است.

برخلاف تصور همگان در این باره توصیه های بسیاری لازم نیست. زیرا گرمای اغلب آپارتمان ها به اندازه کافی یعنی در حدود 20-18 درجه سانتیگراد است و چنین حرارتی برای بیشتر انواع گیاهان استوایی و حتی آنهایی که با کشت مصنوعی در گلخانه ها پرورش یافته مناسب است. مطلبی که تا حدودی باعث تاسف است این است که از بالکن های سرپوشیده و راهرو های شیشه شده و حتی پاگرد نورگیر پله ها برای گذاشتن گیاهان گلخانه های سرد (که شب ها به حرارتی بیش از 10-8 درجه سانتیگراد نیاز ندارد) استفاده نمی شود. در صورتی که گیاهانی مانند: (کلرفیتوم)، (فاتسیا)، (سیر نمیوم) و (آسپیدیسترا) را می توان بدن هیچگونه مشکلی در اینگونه مکان ها به ثمر رساند و فقط لازم است که به آنها آب داده شود و گرد و غبار برگ هایشان تمیز شود.

انواع گیاهان گلخانه های معتدل را باید در اتاق هایی که حرارت متوسط آنها بین 15-13 درجه سانتیگراد است قرار داد زیرا چنین حرارتی برای شکوفا ساختن گل های (سیکلامن) و داودی های گلخانه ای و نیز (گلوکسینیا) ها کاملا مناسب است.