گل، گیاه آکروس گرامینس
گل، گیاه آکروس گرامینس

این گیاه از گونه های شرق دور است که ارتفاع آن از 20 سانتیمتر تجاوز نمی کند و با زمین های سر و مرطوب سازگار است

این گیاه از گونه های شرق دور است که ارتفاع آن از 20 سانتیمتر تجاوز نمی کند و با زمین های سر و مرطوب سازگار است. نوع موسوم به (واریگاتوس) آن دارای برگ های ابلق سفید مایل به زرد است. گیاه (آکروس) نیاز به آب دادن پی در پی دارد و معمولا در باغچه های ژاپنی یا در گلدان های شیشه ای زینتی حاوی گیاهان گوناگون دیده می شود